Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
duyuru
 
Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Olarak Sözlü Sınav Duyurusu
 
24/12/2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarda belirtilen kriterler dâhilinde Okulumuz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, Sürekli İşçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak Sınav Tespit Komisyonunca Sözlü Sınav yapılmasına karar verilmiş ve Sözlü Sınav Yeri ile Sözlü Sınav Tarihi  listesi aşağıda yayınlanmıştır.
 
Sözlü Sınav Tarihi
   08 Mart 2018
Sözlü Sınav Başlama ve Bitiş Saati
   09:00 - 17:00
Sözlü Sınav Yeri
  Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi       Müdürlüğü  Brifing Salonu
Sonuçların İlanı
   09 Mart 2018
Sınav Kuruluna İtiraz
   11-14 Mart 2018
İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı
   15-18 Mart 2018
 
Bu duyuru ilan tebliği hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS